Δήλωση συμμετοχής

Γιορτή πολιτισμού, Θέογνις, 2023

Περίγραψε με λίγα λόγια το αντικείμενο της τέχνης σου ή αυτό που θα ήθελες να παρουσιάσεις.