Προηγούμενα Δ.Σ.

2024-25
Μέλη Δ.Σ.

Ιερόθεος Δρίτσας – Πρόεδρος 

Αλέξης Καστανιάς – Αντιπρόεδρος

Αναστασία Τσολιάκου – Γενικός Γραμματέας

Κώστας Μιχάλαρος – Ειδικός Γραμματέας

Αθηνά Μητρογιώργη – Ταμίας

Άκης Κακαγής – Βοηθός Ταμία

Γιώργος Καββαδίας – Μέλος

Αλέκα Σταματιάδη– Μέλος

Κατερίνα Πολυγένη – Μέλος

2023-24
Μέλη Δ.Σ.

Αλέκα Σταματιάδη – Πρόεδρος 

Γιώργος Καββαδίας – Αντιπρόεδρος

Κώστας Μιχάλαρος – Γενικός Γραμματέας

Αλέξης Καστανιάς – Ειδικός Γραμματέας

Ιερόθεος Δρίτσας – Ταμίας

Άκης Κακαγής – Βοηθός Ταμία

Αναστασία Τσολιάκου – Μέλος

Θανάσης Παπαμιχάλης– Μέλος

Μαρία Σούντη – Μέλος